Krever svar fra Mæland

Tanken på å flytte inn igjen i huset i Hatlestad terrasse frister lite for Torild og Arvid Taule. Hvorfor Bergen kommune lar være å rive deres hus, forstår de ikke.