Vil eksportere Rokkan til Russland

Stein Rokkan er et av de få store norske navn i internasjonal statsvitenskapelig forskning. Nå vil russerne ha mer av Rokkan. Etablering av et forskningssenter er planlagt til våren.