Busk-vandaler på Erdal

Utenfor den nye skolen var buskene rykket opp og jord smørt opp etter veggene.