Markerer den samiske nasjonaldagen

I dag feirer stolte samer i Bergen samefolkets dag.