Her får bergenserne flest parkeringsbøter

Over 26400 parkeringsbøter er blitt delt ut i Bergen i år. Her er oversikten over hvor det syndes mest.

PARKERING FORBUDT: Her står en bil ulovlig parkert i Lodin Lepps gate bak et «Stans forbudt» skilt. Bergen kommune

Gule lapper i frontruten på feilparkerte biler er et relativt vanlig syn.

Så langt i år 2018 er det blitt delt ut over 26.400 slike lapper i Bergen kommune.

– Det er i gatene i sentrale strøk vi har størst utfordringer med ulovlig parkering, sier Arvid Heggestad, avdelingsleder i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Spredt rundt i sentrum

Under finner du en oversikt over hvor i Bergen sentrum det er blitt utdelt flest parkeringsbøter så langt i 2018.

https://bergens-tidende.carto.com/u/btno/builder/a32aec39-599c-4b86-9a5e-ee9f0d3b8849/embed

Ifølge Heggestad er det er vanskelig å gi noen eksakt begrunnelse for hvorfor akkurat disse gatene topper statistikken, bortsett fra at lovbruddene stort sett er de samme.

Dette gjelder blant annet parkering i områder hvor det er forbudt å parkere, samt ulovlig parkering på plasser for forflytningshemmede (HC), boligsoneparkering og avgiftsparkeringsplasser.

– Vi er hyppig på steder der det er reserverte HC-plasser. I tillegg har vi mye fokus på at varelevering skal ha tilgang til de stedene som er tilrettelagt for dette, sier Heggestad.

C. Sundts gate

Ifølge Heggestad tronet Øvre Korskirkeallmenningen øverst på verstinglisten over antall parkeringsbøter lenge, men på grunn av veiarbeid i området har antall feilparkeringer gått ned der.

Nå blir det begått flest parkeringslovbrudd i C. Sundts gate, som strekker seg fra Strandkaien og helt ut til Akvariet på Nordnes.

Dette er det ifølge Heggestad flere grunner til.

– Gaten er først og fremst veldig lang og den har mange parkeringsforbud, sier han.

C. SUNDTS GATE: Alle parkerte biler på høyre side av veien står ulovlig parkert. Bergen kommune

I første kvartal av gaten ligger det flere hoteller.

Her er det ikke lov til å parkere, men du har lov til å ta en kort stans for å lesse av og på varer fra kjøretøyet.

– Her er det like vel mange som velger å parkere bilen, og da får de bot, sier Heggestad.

Færre bøter enn i fjor

Sammenliknet med fjoråret er det blitt delt ut om lag 20 prosent færre bøter i Bergen i år, ifølge Heggestad.

– Jeg skulle gjerne sagt at bergenserne er flinkere til å parkere enn før, men det er jeg ikke så sikker på, sier han.

Han tror heller årsaken er en kombinasjon av at Bergen kommune har hatt færre parkeringsvakter på jobb, i tillegg til at det er færre biler i sentrum i år enn i fjor.

Dyrere bøter

En annen forklaring på nedgangen i parkeringsavgifter kan være at avgiften har økt.

I 2017 steg det ordinære parkeringsgebyret fra 500 til 900 kroner.

Et slikt gebyr blir gitt til trafikanter som parkerer på plasser hvor det til enhver tid er forbudt å parkere, som for eksempel bak et parkering forbudt-skilt.

Ulovlig parkering i boligsoneparkering og avgiftsparkering blir derimot tildelt kontrollsanksjoner.

Slike lovbrudd har et noe lavere gebyr, med en avgift på 600 kroner.

ULOVLIG: Her har en bil parkert ulovlig på en parkeringsplass for forflytningshemmede i Lodin Lepps gate. Bergen kommune