• MINDRE: Trafikken til og fra Bergen og innad i omegnskommunene skal reduseres kraftig. Nå forhandler staten med kommunene om aktuelle tiltak, og penger. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Overrumplet staten med milliardkrav

Staten tilbød Bergen og omegnskommunene ni milliarder i byvekstavtale. Over bordet slengte kommunene et motkrav om 18 milliarder.