• PÅ TOPPEN: Hensynet til villreinen på toppene rundt Sysendalen har vært stridens kjerne rundt det planlagte prosjektet «Eidfjord Resort». Anleggsarbeidet kan starte når snøen forsvinner seinere på våren, ifølge utbyggeren. FOTO: Roar Christiansen (arkiv)

– Aldri vært lettere å ødelegge naturen

– Saken om hyttebygging i villreinens rike i Eidfjord viser hvor alvorlig feilgrep det var å vingeklippe miljøministeren i plansaker.