Rapport: Sivilombudsmannen krever store endringer i norske fengsler

Slår fast omfattende lovbrudd og null helsehjelp og kontroll når innsatte isoleres. – Dette er svært alvorlig, sier Sivilombudsmannen.

MELDING: Tirsdag leverte sivilombudsmann Aage Thor Falkanger en rapport om ulovlig og kritikkverdig isolasjon i norske fengsler til Stortinget. Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

I dag har Sivilombudsmannen levert en rapport til Stortinget. Den konkluderer med ulovlig bruk av isolasjon, syke innsatte som ikke får helsehjelp og manglende kontroll med norske fengsler:

  • Innsatte er blitt så syke av å bli isolert at de har utviklet dårligere funksjonsevne, uten å få helsehjelp slik de har krav på.
  • Enkelte sitter innelåst på en glattcelle under uverdige og uhygieniske forhold altfor lenge.
  • Personer med alvorlige helseplager har vært isolert i lang uten tilsyn fra helsetjenesten, slik de skal ha.

– Norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder brytes på flere områder. Vi vet at innsatte får skader av isolasjonen de utsettes for i norske fengsler, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til BT.

VASKER: I januar traff BT en rekke innsatte som levde isolert i fengselet. En av dem vasket celler for å slippe å bli skadet av isolasjonen. Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Mangler kontroll

Rapporten er en såkalt særskilt melding, som er Sivilombudsmannens måte å kreve behandling av spesielt viktige saker i Stortinget.

Den slår fast at en rekke innsatte i norske fengsler sitter isolert i flere år, uten meningsfull menneskelig kontakt.

– Innsatte isoleres for lenge av gangen. Det er og mye isolasjon som ikke registreres noe sted i det hele tatt. I mange tilfeller fatter ikke fengslene vedtak slik de skal.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– At vi ikke vet hvor mye isolasjon som brukes. Innsatte mister sin klagerett, som er et stort skår i innsattes rettssikkerhet. Det gjør det heller ikke mulig å føre skikkelig kontroll med norske fengsler, verken for Sivilombudsmannen eller tilsynsrådene, sier Falkanger.

Nå ber han om store omveltninger.

– Dette er svært alvorlig. Norske myndigheter har over flere år fått internasjonal kritikk for bruken av isolasjon. Det må gjennomgripende endringer til i norske fengsler, sier sivilombudsmannen.

SPILLER: En mann i 50-årene satt nesten 1700 på glattcelle i Bergen fengsel. Saken om ham er diskutert i FN flere ganger. Eirik Brekke (arkiv)

Vil begrense skadelig isolasjon

I norske fengsler er hver fjerde innsatt innelåst på sin egen celle 16 timer eller mer i døgnet på hverdager. I helgene er omfanget enda høyere, viser rapporten.

Også unge innsatte utsettes for langvarig og skadelig isolasjon.

– Isolasjon og lite menneskelig kontakt er skadelig og må begrenses, sier sivilombudsmannen.

Regjeringen har lovet å få ned bruken av isolasjon. Det blir vanskelig når registreringen ikke fungerer, påpeker rapporten, som etterlyser et helt nytt system for å registrere tvang og isolasjon.

Sivilombudsmannen ber også om at straffegjennomføringsloven endres på flere områder. Helsetjenestene må også styrkes vesentlig, ifølge rapporten.

BELTER: Innsatte som har drevet med ekstrem selskading i Bergen fengsel er blitt bundet fast til belteseng. Dette kan føre til traumer, mener Sivilombudsmannen. Eirik Brekke (arkiv)

– Svært problematisk

BT har i lang tid avslørt at psykisk syke isoleres på glattceller i norske fengsler, mange ganger etter selvmordsforsøk.

Mange glattceller har full belysning hele døgnet, som er brudd på internasjonale fengselsregler.

BTs artikler om glattceller er tidligere tatt opp i FN i Genève tre ganger. Sveriges og Tysklands FN-delegater har stilt Norge til veggs.

Også bruken av glattceller får krass kritikk i særmeldingen.

«Isolasjon kan øke risiko for selvmord, selvskading og utvikling av alvorlige psykiske lidelser. Å bruke sikkerhetscelle som tiltak ved selvmordsfare er derfor svært problematisk», står det.

INNELÅST: Mange innsatte isoleres på såkalte sikkerhetsceller, som er glattceller.

Tilfeldig rettssikkerhet

BT har tidligere avdekket store hull i tilsynet med norske fengsler. Hvordan rettssikkerheten til de innsatte ivaretas, kommer helt an på hvilke fengsel de sitter i.

De sykeste innsatte går under radaren på tilsynsrådene. Sensitive dokumenter om innsatte oppbevares i pappkasser, og ingen vet hvor over 18 år med tilsynsrapporter befinner seg.

Også dette kritiserer Sivilombudsmannen i særmeldingen. Tilsynet med norske innsatte er mangelfullt og tilfredsstiller ikke internasjonale krav til fengselstilsyn.

Tilsynet må skje jevnlig og holde høy kvalitet, står det i rapporten.

– Hva forventer du av tilsynsordningen?

– Vi forventer at Justisdepartementet sikrer et solid mandat med tilstrekkelig kompetanse og ressurser hos tilsynsrådene.

Forventer endring

Sivilombudsmannen har siden 2014 gransket 19 høysikkerhetsfengsler, og kommet med gjentatt kritikk av skadelig og høy bruk av isolasjon.

– Vi har gjennom våre besøksrapporter gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, sier Falkanger.

Men lite har skjedd, derfor tyr Sivilombudsmannen nå til en særskilt melding.

– Stortinget må nå behandle saken og forholde seg til dette. Jeg forventer at de følger våre anbefalinger, sier Falkanger.

Fengselssaken behandles trolig i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget i løpet av høsten.