• DØD: Dette synet møtte sauebonde Trygve Solaas da han gikk for å lete etter søyen Elsa søndag. FOTO: Trygve Solaas

Sauen Elsa tatt av ulv i Hyllestad

– Det var ganske tøft å finne dyret, sier sauebonde Trygve Solaas.