Kommunen krever at naust og 30 meter kai rives

Bergen kommune har påpekt flere ulovlige tiltak på eiendommen på Våganeset i Åsane – blant annet ber de om at kaien som strekker seg langs hele strandsonen blir revet. Eieren mener det er urimelig, og viser til at det er opp til 40 år siden deler av kaianlegget ble etablert. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Et over 30 meter langt kaianlegg, et naust og en flytebrygge er ulovlig oppført, mener Bergen kommune. Nå har de bedt Kåre Sletten på Våganeset i Øvre Ervik om å rive.

Les hele saken med abonnement