Fortsatt tilbod til Huntingtons-pasientar

Landets einaste spesialavdeling for Huntingtons-pasientar på Askøy blir likevel ikkje lagt ned. Dei neste to åra tek Bergen kommune rekninga.