Knut Tjønneland er død

Bergens tidligere ordfører, legendariske Knut Tjønneland, døde torsdag morgen på Johannes menighets aldershjem, vel 95 år gammel.