- Kritikkverdig kildejakt

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening kaller SEFOs kildejakt kritikkverdig.