Fylket gransker BNRs påstander

Fylkeskommunen har ingen forklaring på hvorfor BNR tjener fire kroner mindre pr. passasjer enn HSD Sjø gjorde.