Stril bet på etter brudepynting

Tor Arne Uppstrøms selskap Paleum kjøpte tre eiendommer for litt over femti millioner kroner i 1999. De pyntet litt på bruden og videresolgte for 100 millioner i 2001. Takst i 2002: 58 millioner kroner.

Publisert Publisert

EINAR H.G. SPANG

TORSTEIN STANGENES

Sotra-strilen Inge Nicolaysen bet på agnet da eiendomsselskapet Parken ble presentert som et selskap med eiendommer verd 100 millioner. Det samme gjorde Finansbanken som hadde lånt Parken 65 millioner i den tro at selskapet hadde finansiert resten av den oppgitte kjøpssum på 100 millioner med egne penger.

I rettssaken som nå pågår i Bergen tingrett dokumenterte Inge Nicolaysens advokat også bankens store bekymring — etter at det gikk opp for den at de i realiteten hadde gitt lån til langt over pipa på de tre forretningseiendommene i Sandefjord og Tønsberg.

Uppstrøm i kulissene

Det var Carl Fredrik Seim som hadde kjøpt eiendommene av Uppstrøms selskap Paleum. Paleums styreformann hadde skriftlig erklært at kjøpesummen, med unntak av fem millioner i selgerkreditt var betalt. Nicolaysen trodde Carl Fredrik Seim og Uppstrøms selskap Nordic Invest hadde gjort opp de øvrige tretti millionene med 15 millioner hver. Han trodde altså på at 100 millioner var en reell verdi og kjøpte seg inn ved å utløse lånet Uppstrøms selskap angivelig skulle ha gitt eiendomsselskapet. Men i etterkant er det ingenting som tyder på at noen virkelig ville ha betalt 100 millioner for eiendommen.

Bak alle transaksjoner, og i alle møter om fullmakter, lurer Tor Arne Uppstrøm. Men underskriften hans er kun på en av de to kjøpsavtalene som foreligger, og da kun for Paleum. Selskapet Nordic Invest er det osloadvokaten Jan Tennøe som frontet for Uppstrøm.

Solgt i Sandefjord

Inge Nicolaysen har, siden han kom inn i selskapet drevet en skikkelig opprydding i forholdene. Nå er to av eiendommene i Sandefjord solgt for 36 millioner. Eiendommer Paleum priset til 50 millioner i kjøpsavtalen i 2001. Det er nå håp om å kunne få et tilsvarende beløp for eiendommen i Tønsberg. Den var også kjøpt for 50 millioner ifølge kjøpsavtale. Da kan restlånet til Storebrand Bank dekkes og eierne sitter igjen med fem-seks millioner. Det mangler 30 millioner på å komme opp i de hundre millionene som Nicolaysen var forespeilet som riktig markedspris.

Flere tilfeller av pynting

Det synes som om Uppstrøms selskap Paleum var god på å pynte bruder. Allerede før de hadde overtatt en stor eiendomsportefølje fra DnB pyntet de på verdien ved å oppskrive hele eiendomsmassen fra kjøpssummen på 4500 kroner kvadratmeteren til 6000 kroner. Det ga 104 millioner i tilsynelatende forbedret egenkapital.

Da Seim i 2001 kjøpte Møllendalsbakken 9 AS av Paleum for 130 millioner var takstverdien trolig rundt hundre millioner. Det samme som BNbank ga i pantsikret lån. Her skulle også Uppstrøm ifølge avtale være med Carl Fredrik Seim på en videre forretningsutvikling. Han skulle kjøpe halvparten av aksjene for åtte millioner. Penger Seim aldri fikk.

Handlene ga tilsynelatende gode salgsgevinster til Paleum. Men siden store deler var selgerkreditter ga det lite cash - men pene verditall i regnskapet. Det er ikke helt klart hvor mye Uppstrøm fikk ut av Paleum. Men bare i lån er det opplyst langt over 30 millioner. I tillegg er penger som skulle gå til Paleum havnet hos Uppstrøm. Da Nicolaysen kjøpte seg inn i Parken over 11 millioner kroner.

Skarpskodd jus

Advokatene Trygve Staff, Arne Os, Per Danielsen og Dag Drevvatne raslet i går kraftig med klingen, og bar bud om at hver stein av formell art vil bli snudd for å få klientene ut av det ansvar Nicolaysens advokat Bjørn Frode Skaar mener de har.

De bestrider at Nicolaysens selskap Inkani har noen partsrolle, da det overtok etter at Nicolaysen hadde inngått avtalene personlig. De stiller også spørsmål om noen av Skaars påstander kan fremmes - noe han må overveie til i dag.

I dag er det Trygve Staff som skal i ilden for Carl Fredrik Seim. Det viktigste ankepunktet mot ham er at han var «selgeren» overfor Nicolaysen. Blant annet mener Skaar at han - trolig på bakgrunn av et forarbeide fra sin advokat Jan Vablum - la grunnlaget for et notat som de mener var villedende, og brudepynting.

FÅR SVAR: Inge Nicolaysen og advokat Bjørn Frode Skaar får i dag høre Carl Fredrik Seims advokat Trygve Staffs (med ryggen til) svar på angrepene om brudepyntingen.<br/>Foto: TOR HØVIK

Publisert

Sakene flest leser nå

  1. Her svarer han om kvelden alt gikk galt

  2. Før kampen pekte bergenseren ut Branns svakheter. Så scoret laget hans fem.

  3. By i Spania stenges ned

  4. Bil krasjet i gjerde og husvegg, to til Haukeland

  5. Da Rimma (84) skjønte at livet gikk mot slutten, reiste hun til sønnen i Bergen. På veien fikk hun korona.

  6. Jeg husker frokostene hos pappa annenhver helg