Stril bet på etter brudepynting

Tor Arne Uppstrøms selskap Paleum kjøpte tre eiendommer for litt over femti millioner kroner i 1999. De pyntet litt på bruden og videresolgte for 100 millioner i 2001. Takst i 2002: 58 millioner kroner.