Global oppvarming får skylden

Global oppvarming fører til kraftigere regnmengder over Storbritannia, av det slaget som den siste uken har skapt flomkatastrofen i Sørøst-England.