Brannmannskapet uten helseplager

Ingen av de 17 personene fra Bergen Brannvesen som drev slukningsarbeid i Sløvåg har hatt helseplager i ettertid.