- En klassisk varslersak

Fokuset har blitt flyttet fra varselet til varsleren, sa Øyvind Hauges advokat i retten i dag.