Her kan det gå galt

Det er riksadvokat Tor-Aksel Busch som går inn for å starte en Lommemann-gransking.