Trosser fylkesmannens pekefinger

Fylkesmannen frykter at flere kommuner i Hordaland kan ende som gjeldsslaver. Askøy skylder 53.000 kroner per innbygger, men bygger videre.