• STORT: Det nye huset skal romme kommuneansatte, forretninger og en kunnskapspark. FOTO: NORDPLAN

Slik blir rådhuset