Frykter at kirketårn skal kollapse

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, frykter at deler av det ene kirketårnet i Mariakirken kan rase ut. Også den verdifulle kunsten inne i kirken står i fare for å bli påført alvorlige skader.