Amatørmessige bombetrusler

Truslene som kom inn på Rådhuset er blant annet rettet mot kjøpesentrene i Bergen og underskrevet med hilsen fra Hamas.