Klatrere søker etter Norvald

I dag saumfares de bratteste og mest utilgjengelige skrentene på Byfjellene. Norvald Bjørgo (63) har vært savnet helt siden tirsdag.