Kraftutbygging mot tsunami

Regjeringa opnar for kraftutbygging i det verna Flåmsvassdraget. Det kan hindra flodbylje i verdsarvsfjorden.