Tre til sykehus

To biler kolliderte i Straumeveien.