– Det kommer nye ras

Geolog mener rasstedet må sikres raskt.