Mer dynamisk bompengering

Store samferdselsprosjekter krever mer bompenger. Men de som kjører når køen er størst, bør betale mest.