Krev erstatning etter båtrot

Fylkeskommunen saksøkjer rådgjevar for det dei meiner var dårlege råd som førte dei inn i hurtigbåtskandalen.