Druidebråk til Bergen tingrett

Bergen tingrett avviste å behandle søksmålet fire ekskluderte medlemmer rettet mot Den Norske Druidorden. Nå må domstolen behandle saken på nytt.