Her brakk «Server»

Det varslede uværet kan knuse restene av lasteskipet.