Unik helseundersøking i Sløvåg

Helsegranskinga etter Sløvågulukka blir unik. For første gong skal blodprøver analyserast for å sjå om kjemiske stoff har redusert motstandskrafta mot kreft.