- Håpløst for fotgjengerne

Manglende brøyting av fortauene sender fotgjengerne ut i veibanen.