• FOTO: STATENS VEGVESEN

Blir veiene bedre nå?

Fylkeskommunene får ansvar for flere riksveier fra nyttår.