• NY TID: Arkitekturstudent Hanne Finseth ser for seg nytt bygg på gamle tufter bak Bredsgården på Bryggen. – Så lenge ein er presis, ser eg ikkje at det skal vere problematisk å byggje over dei gamle tuftene, seier ho. FOTO: Jo Straube

- Bygg nytt på Bryggen

Meiner Bryggen dør utan fornying og nye funksjonar.