- Ventingen er umenneskelig

Siden 15. november har ingen sett John-Frode Heitmann. Venting og uvisshet sliter på familien.