Ramsalt kritikk av godstrafikken

Godstrafikken med jernbane aukar formidabelt, men kvaliteten er på eit historisk lågmål, meiner bransjefolk. Godstoga held ikkje ruta.