Konsert med d'kor og De musikalske dvergene

Konserten finn sted i Fraktgodsen, laurdag 12. april klokka 20.00.