Loven set norsk sider på sidelina

Ei lovendring gjer det mogeleg for privatpersonar å tinga alkohol direkte frå utlandet via internett. Norsk sider kan berre kjøpast på Vinmonopolet.