Tatt med 54 teiner

En hobbyfisker fra Sotra torsdag kan regne med en klekkelig bot etter at han ble tatt torsdag.