Mira mobiliserte Festplassen

Mira Craig fikk bergenserne i bevegelse da hun avsluttet Mobilitetsuken lørdag kveld.