Mindre krim i Hordaland

Antall anmeldte forhold og saksbehandlingstiden går ned. Oppklaringsprosenten øker.