- Ingen garanti for Utne-Kvanndal

Ingen kan garantera at ferjesambandet Utne-Kvanndal-Kinsarvik vil halda fram som i dag etter at Hardangerbrua og Jondalstunnelen er ferdige.