Krever ny behandling av bybanen

Kommunalråd Liv Røssland (FrP) krever at bystyret må få behandle bybanen på nytt.