Besøk fra lokalradioen

Ivar Nistad fra Radio Folgefonn besøkte BT-båten.