Tatt mens han drakk

Mannen ble så til de grader tatt på fersken.