Solund kan selje utan konkurranse

Jusekspertar meiner Solund kommune kan overdra den store eigedomen ved Hardbakke til ein privat aktør, utan at andre får høve til å by.