Fusjon mellom to elevkulturar

Ved årsskiftet vart Stord vidaregåande skule og Stord yrkesskule og tekniske fagskule slått saman. Skal fusjonen lukkast må to heilt ulike elevkulturar smeltast saman.