Gransker ulovlig taxfree-salg

Mens passasjerene handlet taxfree-varer, møtte MS «Prinsesse Ragnhild» på uvær og måtte snu. Nå blir salget gransket av Tollvesenet.